Podnikanie na Slovensku – čo sa spája so štartom podnikania?

Podnikanie nám poskytuje množstvo skvelých výhod, začiatky však môžu niektorých prekvapiť svojou intenzitou aj náročnosťou. Základným pilierom každého podnikania je nápad, ktorému plne dôverujeme. Pri štarte akéhokoľvek biznisu je však potrebné venovať pozornosť aj mnohým ďalším aspektom, pričom niektoré z nich si priblížime aj v nasledujúcich riadkoch.

TIP:

Spoločnosť VYBO Electric vyrába na Slovensku vysoko kvalitné elektromotory, elektrické prevodovky a frekvenčné meniče. Je dôkazom toho, že aj na Slovensku možno vybudovať úspešné podnikanie, ktoré dáva prácu mnohým ľuďom v danom regióne.

Podnikanie nie je priama cesta

Na Slovensku prevádzkuje svoje podnikanie množstvo šikovných podnikateľov, pričom mnohí z nich predávajú svoje produkty alebo služby aj za hranicami krajiny. Aj keď mnohí z nich podnikajú v rôznych odvetviach a líšia sa aj v ďalších aspektoch podnikania, pri rozhovore s týmito ľuďmi vždy rezonuje jedna spoločná vec, a to, že podnikanie nikdy nie je priama cesta.

Okrem toho sa zhodujú aj na ďalších veciach:

  • dobrá myšlienka – kvalitný produkt a služba je alfa a omega každého podnikania, okolo ktorej sa buduje všetko ostatné, na úspešný biznis však sama o sebe nestačí,
  • podnikanie v začiatkoch môže presahovať aj bežných 8 hodín,
  • rovnováha medzi rodinou a pracovným životom na začiatku väčšinou ešte nie je vyvážená,
  • najlepšia škola je na vlastných chybách a vlastné chyby nás posúvajú,
  • snaha o dokonalosť býva brzdou pokroku, rozvoja a rýchlejšieho napredovania,
  • mikromanažment škodí vnútornému chodu firmy aj vonkajším vzťahom.

Menované faktory pritom patria len medzi niektoré z vecí, ktoré spájame so štartom podnikania a v skutočnosti je podnikanie veľkým komplexom mnohých úloh na všetkých možných frontoch, kde je začínajúci podnikateľ sám sebe učiteľom aj žiakom. Každé podnikanie musí prinášať svojim zákazníkom a klientom aj niečo viac – určitú pridanú hodnotu, ktorá môže mať rôzne podoby v závislosti od charakteru daného podnikania či zručností ľudí, ktorí v ňom pôsobia a mnohých iných.

TIP:

Spoločnosť VYBO Electric má vo svojej ponuke množstvo skvelých produktov, ktoré sú už vyskúšané mnohými spokojnými zákazníkmi. Ako veľký benefit však ponúka extra rýchle dodanie obrovského množstva výrobkov, ako obľúbený elektromotor 700 ot, a to vďaka tomu, že disponuje jedným z najväčších skladov na území Európy.

Podnikanie nie je „One Man Show“

Aj keď sa v praxi jedná len o malé podnikanie, podnikanie nikdy nie je „One Man Show“. Pri podnikaní musí podnikateľ pracovať s legislatívou, ekonomikou, remeslom, marketingom, strategicky uvažovať a mať prehľad o vyvíjajúcich sa obchodných a mnohých ďalších trendoch, ako aj rôznych ďalších záležitostiach. Na toto všetko nestačí nikdy sám a tak sa vytvárajú spolupráce medzi viacerými podnikateľmi navzájom, ako aj vzťahy s odberateľmi, dodávateľmi a zákazníkmi.

Podnikanie je o dôvere

Vďaka tomuto všetkému a mnohému ďalšiemu sa učí podnikateľ nielen dôverovať sám sebe a svojej myšlienke, ale aj mnohým ďalším ľuďom, s ktorými prichádza do kontaktu. Dôvera je základným pilierom, na ktorej sa budujú všetky vzťahy naprieč celým podnikaním a je to aj silná energia, pomocou ktorej si tvoríme náš podnikateľský sen.

TIP na záver:

Ako príklad dôvery v podnikaní možno opäť uviesť tradičného slovenského výrobcu, ktorý vyrába elektromotory – spoločnosť VYBO Electric so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorý vyrobil svoj prvý elektromotor už viac, ako pred desiatimi rokmi a stále sa teší priazni existujúcich aj nových zákazníkov. Dôveru u nich si získal nielen kvalitnými a cenovo dostupnými produktmi, ale aj nadštandardnou zákazníckou starostlivosťou, ako aj vysoko kvalitným a dostupným popredajným servisom a poradenstvom.

Foto: elements.envato.com, elektromotory-prevodovky.sk