AKCIE, UMENIE AJ NFT’S. AKÝMI SPÔSOBMI ŽENY INVESTUJÚ?
ŽENY A INVESTÍCIE

Kariéra, úspech, imanie. Ak ide o ženy, v spojení s nimi ešte stále nie sú investície skloňované tak často, ako v prípade mužov. Možno za to môže náš skreslený pohľad na vec, ktorý nám poskytujú stereotypizujúce hollywoodske trháky. Možno si za to tak trochu môžeme aj my ženy samé. Pýtame sa preto našich obľúbených žien, ktorým investície nie sú cudzie. Nech už investujú akokoľvek, jedno je isté – sú v tom sakramentsky dobré.

Pozrime sa napríklad na trh umenia. V priebehu histórie boli najväčšími kupcami, predajcami a tvorcami umenia muži. Avšak v roku 2020, keď sa trh s umením zmenil, boli muži predbehnutí ženami – pokiaľ ide o výdavky. Podľa výskumu, ktorý uvádza magazín Forbes, zberateľky s majetkom vyše 1 milión dolárov minuli v roku 2020 za umenie o 13 % viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V dôsledku toho ich priemerné výdavky za umenie boli podľa Art Economics 188 700 dolárov. Muži minuli v priemere 180 600 dolárov. Ženy investorky majú tiež miernu výhodu nad mužmi, pokiaľ ide o dlhodobé zisky. Ukazuje to štúdia Fidelity’s 2021 Women and Investing Study, ktorá analyzovala ročnú výkonnosť 5,2 milióna zákazníckych účtov od januára 2011 do decembra 2020. Výstupom štúdie bol fakt, že návratnosť investícií žien je v priemere o 0,4 % vyššia ako u mužov.

Existuje hneď niekoľko dôvodov, prečo ženy majú tendenciu výrazne prevyšovať výkony mužov. Prvý je ten, že obchodujú menej, čo im umožňuje prekonať trhové minimá a vyhnúť sa dodatočným poplatkom. Majú tiež tendenciu investovať dôslednejšie. Napriek svojej výkonnosti sú ženy menej sebavedomé ako muži, pokiaľ ide o posudzovanie ich finančnej zdatnosti: často myslia, že sa potrebujú naučiť viac, aby mohli investovať rozumne, zatiaľ čo muži sú ochotní do investovania skočiť rovno po hlave.

Jedným zo spôsobov, ako získať väčšie sebavedomie, je začať hovoriť o peniazoch a investovaní s priateľmi a rovesníkmi. Aj keď možno neviete všetko o podielových fondoch a akciových indexoch, prelomenie tabu s ľuďmi, ktorým dôverujete, vás môže motivovať k ďalším investíciám. Vyberáme preto naše obľúbené ženy, ktoré rôznym druhom investícií prepadli – nech sú vám inšpiráciou!

Eliška intenzívne vyhľadáva talenty a umelcov, ktorých tvorbe veria a vkladá do nich svoje nádeje. Každé jedno umelecké dielo, ktoré vlastní, je pre ňu dôležité. Investovanie do umenia podľa nej nemusí nutne znamenať len zhodnotenie vložených prostriedkov, môže ísť o jednoduchý fakt, že pre niekoho ide o potešenie a jednoducho možnosť umelecké dielo, ktoré vás robí šťastným, vlastniť. A ako to v prípade Elišky celé začalo? ‚‚K investíciám do umenia som sa dostala kúpou jedného jediného obrazu. Pocit z kúpy prvého diela bol taký silný, že som postupne začala zbierať diela umelcov, ktorých tvorba ma oslovila, inšpirovala a ktorých sľubnej budúcnosti som verila. A tak sa stalo, že teraz vlastním so svojou kamarátkou NOOKART štúdio – miesto, ktoré ponúka na predaj diel mnohých zaujímavých umelcov zo Slovenska aj Česka.“

Majiteľka galérie tiež spomína, že je pre zberateľov dôležité hľadieť za naše hranice a pokúsiť sa o čo najkomplexnejší pohľad. Ak investujete do diela umelca, ktorého zastupujú zahraničné galérie či vystavujú na prestížnych výstavách, je to pre vás ako investora zaujímavé zhodnotenie zakúpeného diela. Najlepšou Eliškinou investíciou boli vraj koláž od Vojtecha Kovaříka a textilný reliéf od Elišky Konečnej, na ktorej je náležite pyšná. Práve títo umelci sú teraz zastupovaní zahraničnými galériami, a tak celá ich tvorba, ale aj kusy, ktoré vlastní Eiška, nadobúdajú na hodnote.